• برای اجرا و مشاوره پروژه‎های رادیونرم‎افزاری با gnuradio.iran@gmail.com مکاتبه کنید.
رادیونرم‎افزاری را با طعم گنورادیو بیاموزید... در وبلاگ گنورادیو تعداد زیادی کتاب، مقاله، پایان‎نامه،ویدئوی آموزشی و ... با محوریت گنورادیو و رادیو نر‎افزاری همگی به صورت رایگان در اختیار شماست.
وبلاگ گنورادیو

نوشته‌های تازه