• برای اجرا و مشاوره پروژه‎های رادیونرم‎افزاری با gnuradio.iran@gmail.com مکاتبه کنید.

اسلاید کارگاه آموزشی “رادیو نرم‎افزاری و سیستم‎های رادیویی شناختگر”

اسلاید کارگاه آموزشی “رادیو نرم‎افزاری و سیستم‎های رادیویی شناختگر”

کارگاه آموزشی “رادیو نرم‎افزاری و سیستم‎های رادیویی شناختگر” توسط دکتر امیدی در دانشگاه تهران برگزار گردید. مطالب ارائه شده در این کارگاه به دو بخش اصلی رادیو نرم‎افزاری و رادیو شناختگر تقسیم می‎شوند که فهرست مطالب هر بخش به شرح زیر می‎باشد:

Software Defined Radio: Introduction – Definition – Advantages – History and Future – RF front end architecture – Data conversion in SDR – Digital Front End – Baseband Processing – Software Communication Architecture (SCA) – Related Products.

Cognitive Radio: Definition – Spectrum Sensing – Spectrum Sharing – Spectrum Mobility – Spectrum Management – Related Standards – Related Projects and products.

newsdr11-300x225

 فایل pdf کامل اسلایدهای این کارگاه را از لینک زیر دریافت نمایید.
دانلود