جعبه ابزار 5G برای متلب

جعبه ابزار 5G برای متلب

امروزه در میان مهندسین مخابرات، یکی از داغ ترین حوزه های تحقیقاتی مربوط به نسل پنجم شبکه های مخابرات بیسیم موسوم به 5G است. به همین جهت نرم افزار متلب MATLAB در آخرین نسخه خود (R2018b) جعبه ابزار 5G را ارائه کرده است. این جعبه ابزار، توابع منطبق بر استاندارد 3GPP 5G NR Release 15 و همچنین مثالهای مرجع برای مدلسازی، شبیه‎سازی و ارزیابی سیستم‎های مخابراتی 5G را فراهم می‎آورد.
با استفاده از این جعبه ابزار می‎توانید ارتباطات مخابراتی end2end را پیکربندی، شبیه‎سازی، اندازه‎گیری و تحلیل کنید. همچنین می‎توانید توابع جعبه ابزار را تغییر داده و شخصی‎سازی کنید و از آنها به عنوان مدل‎های مرجع برای پیاده‎سازی سیستمها و تجهیزات 5G استفاده نمایید.
این جعبه ابزار شامل مثالهای مرجع است که به شما در بررسی مشخصات باند پایه و شبیه‎سازی تاثیرات طراحی RF و منابع تداخل بر روی عملکرد سیستم کمک می‎کند. همچنین می‎توانید شکل موج ها را تولید کرده و با استفاده از معیارهای تست، همخوانی طراحی و پیاده‎سازی خود با استاندارد 3GPP NR را بررسی کنید.

5gToolbox

برخی از ویژگیهای کلیدی این جعبه ابزار عبارتند از:

• Standard-compliant models for 3GPP 5G NR Release 15
• Link-level simulation with reference examples, including 5G NR PDSCH throughput
simulation
• OFDM waveform generation with NR subcarrier spacings and frame numerologies
• TR 38.901 propagation channel models, including tapped delay line (TDL) and
clustered delay line (CDL)
• Downlink transport and physical channels (shared, control, broadcast);
synchronization and demodulation reference signals
• Signal processing functions, including channel coding (LDPC and polar codes),
channel estimation, synchronization, and equalization
• C and C++ code generation support

برای اطلاعات بیشتر در این موضوع به معرفی جعبه ابزار 5G در سایت متلب مراجعه فرمایید.