رادیو نرم افزاری چیست؟ (گزارش وزارت ICT)

رادیو نرم افزاری چیست؟ (گزارش وزارت ICT)

پیشرفت روزافزون علم و افزایش تقاضا برای ارتباطات بیسیم و در پی آن به وجود آمدن پروتکلهای مختلف ارتباطی باعث شده است که نیاز برای یک سیستم مخابراتی که بتواند با پروتکلها و استانداردهای مختلف کار کند، بیش از پیش احساس شود. واضح است که پیاده کردن چنین سیستمی با استفاده از سخت افزار مشکلات زیادی از جمله حجم زیاد و هزینه بالا را در پی خواهد داشت. از طرفی با افزایش افزایش قدرت محاسباتی و سرعت پردازنده ها و انعطاف پذیری سیستمهای نرم افزاری و دیجیتال، این سیستمها به سرعت درحال گسترش بوده و جایگزین سیستمهای آنالوگ میشوند. یکی از این تغییر و تحولات معرفی مفهومی به نام رادیونرم افزاری است. با استفاده از رادیو نرم افزاری این امکان بوجود می آید که بجای سخت افزارهای متداول در سیستمهای فرستنده و گیرنده، تراشه های پردازنده پرسرعت با اجرا کردن نرم افزار مناسب و پردازش دیجیتال نقش آنها را ایفا کنند.

این گزارش ۴۴ صفحه ای، چارچوب های کلی رادیو نرم افزاری و معماری آن، فناوری مبدلهای مورد نیاز و ساختارهای پردازشی مورد استفاده را مورد بحث قرار میدهد.  این گزارش شامل تعریف رادیونرم افزاری، مراتب رادیونرم افزاری، مزایای رادیونرم افزاری، محدودیتهای رادیونرم افزاری، ابزارهای پیاده سازی رادیونرم افزاری (سخت افزار و نرم افزار) میباشد. تهیه کننده این گزارش،  دفتر مطالعات فناوری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان زیر مجموعه وزارت ICT است. فایل PDF کامل این گزارش را از طریق لینک زیر دانلود فرمایید.