مجموعه pdf آموزشی گنورادیو

مجموعه pdf آموزشی گنورادیو

این مجموعه شامل یازده فایل pdf نوشته Dawei Shen برای آموزش قسمت های مختلف گنورادیو است. این مجموعه را به صورت یک فایل زیپ با حجم 1.9MB ازلینک زیر دانلود کنید. عناوین این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:
 • Tutorial 1: GNU Radio Installation Guide – Step by Step
 • Tutorial 2: Before Diving into GNU Radio, You Should
 • Tutorial 3: Entering the World of GNU Software Radio
 • Tutorial 4: The USRP Board
 • Tutorial 5: Getting Prepared for Python in GNU Radio by Reading the FM Receiver Code Line by Line – Part I
 • Tutorial 6: Graph, Blocks & Connecting
 • Tutorial 7: Exploring the FM receiver
 • Tutorial 8: Getting Prepared for Python in GNU Radio by Reading the FM Receiver Code Line by Line – Part II
 • Tutorial 9: A Dictionary of the GNU Radio blocks
 • Tutorial 10: Writing A Signal Processing Block for GNU Radio – Part I
 • Tutorial 11: Writing A Signal Processing Block for GNU Radio – Part II

فایل‎های این مجموعه آموزشی را می‎توانید از لینک زیر دریافت فرمایید.