مقاله جعبه ابزار جبر خطی برای گنورادیو

مقاله جعبه ابزار جبر خطی برای گنورادیو

جبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعۀ ماتریسها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه‌های معادلات خطی می‌پردازد. جبر خطّی و کارائی‌های فراوان و گوناگون آن در ریاضیات و محاسبات گسسته طیف گسترده و وسیعی را شامل می‌گردد. علاوه بر کاربردهای آن در زمینه‌هایی از خود ریاضیات همانند جبر مجرد، آنالیز تابعی، هندسه تحلیلی، و آنالیز عددی، جبر خطّی استفاده‌های وسیعی نیز در فیزیک، مهندسی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی پیدا کرده‌است.

هدف این مقاله برقراری ارتباط بین مفاهیم جبر خطی و پردازش سیگنال دیجیتال است. این متدولوژی به حل موثر مسایل پردازش سیگنال کمک میکند. جعبه ابزار جبر خطی شامل بلوکهای متعددی است که در حالت گرافیکی گنورادیو (GRC) قابل استفاده هستند. برخی از این بلوکها عبارتند از

  • Norm
  • L1-Norm
  • L2-Norm
  • Frobenius Norm
  • Unit Vector Norm
  • Least Square Regression

این مقاله در کنفرانس IEEE ICCSP 2015 ارایه شده است. برای دانلود pdf این مقاله از لینک زیر استفاده فرمایید.