• برای اجرا و مشاوره پروژه‎های رادیونرم‎افزاری با gnuradio.iran@gmail.com مکاتبه کنید.

ویدئوهای آموزشی گنورادیو (سری اول)

ویدئوهای آموزشی گنورادیو (سری اول)

مجموعه ای از ویدئوهای آموزشی آشنایی مقدماتی با گنورادیو برای دانلود قرار داده شده اند. این مجموعه شامل ۵ ویدئو با عناوین زیر است:

  • Part 1 – GRC, Sources, Sinks, Audio & GUI Blocks
  • Part 2 – Hysteresis, Noise, Thresholds & Bit Error Rate
  • Part 3 – Types, Channel Selection & Graphical Sinks
  • Part 4 – Phase-Shift Keying (PSK), Constellations & Auto-correlation
  • Part 5 – FFT, Phase calculation, Vectors & GNU Plot
  • youtube-education-1

این ویدئوهارا به صورت یک فایل زیپ با حجم 175MB از لینک زیر دانلود کنید.
دانلود