ویدئوهای آموزشی گنورادیو (سری اول)

ویدئوهای آموزشی گنورادیو (سری اول)

مجموعه ای از ویدئوهای آموزشی آشنایی مقدماتی با گنورادیو برای دانلود قرار داده شده اند. این مجموعه شامل ۵ ویدئو با عناوین زیر است:

  • Part 1 – GRC, Sources, Sinks, Audio & GUI Blocks
  • Part 2 – Hysteresis, Noise, Thresholds & Bit Error Rate
  • Part 3 – Types, Channel Selection & Graphical Sinks
  • Part 4 – Phase-Shift Keying (PSK), Constellations & Auto-correlation
  • Part 5 – FFT, Phase calculation, Vectors & GNU Plot
  • youtube-education-1

این ویدئوهارا به صورت یک فایل زیپ با حجم 175MB از لینک زیر دانلود کنید.
دانلود