پایان نامه کارشناسی رادیونرم افزاری برای باندهای UHF, VHF و L

پایان نامه کارشناسی رادیونرم افزاری برای باندهای UHF, VHF و L

رادیو نرم افزاری عبارتی است که برای توصیف سیستم های نوین مخابراتی مبتنی بر پردازش دیجیتال سیگنالهای رادیویی بکار میرود. در سیستمهای رادیو نرم افزاری بخش مهمی از پردازشها بر خلاف سیستمهای مخابراتی سنتی به صورت دیجیتال و در یک پردازنده دیجیتال صورت میپذیرد. این ویژگی باعث انعطاف پذیری این سیستمها میشود به صورتی که یک سیستم رادیو نرم افزاری میتواند به صورت آنی و به واسطه تعویض نرم افزار پردازنده دیجیتال، تغییر ماهیت داده و عملکرد جدیدی از خود ارایه نماید.

در این پایان نامه مراحل طراحی و پیاده سازی یک گیرنده رادیو نرم افزاری مورد بررسی قرار میگیرد. گیرنده مذکور دارای یک واحد تیونر آنالوگ میباشد که به واسطه آن قابلیت کارکرد و دریافت سیگنال در باندهای VHF، UHF و L به گیرنده اضافه میشود. این گیرنده توسط یک رابط شبکه داده های دریافتی و پردازش شده را به رایانه انتقال دااده و در رایانه توسط یک نرم افزار پردازشی عملیاتی نظیر دمدولاسیون و نمایش طیف انجام میگردد. فایل PDF این پایان نامه ۱۵۷ صفحه ای را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود فرمایید.