پروژه درسی “انتخاب نودهای رادیو شناختگر در حسگری مشارکتی در سیستم های راداری”

پروژه درسی “انتخاب نودهای رادیو شناختگر در حسگری مشارکتی در سیستم های راداری”

این گزارش پروژه درس رادار حاصل زحمات آقای مجید مرادی کیا و استاد محترم ایشان جناب آقای دکتر صادق زاده است. عمده بحث این گزارش درباره معرفی رادیو شناختگر، سیستم‎های راداری، روشهای حسگری طیف (spectrum sensing)، تخصیص منابع و حسگری مشارکتی (cooperative sensing) می‎باشد. فایل گزارش این پروژه به زبان فارسی را از لینک زیر دانلود فرمایید.