• برای اجرا و مشاوره پروژه‎های رادیونرم‎افزاری با gnuradio.iran@gmail.com مکاتبه کنید.

پروژه درسی “انتخاب نودهای رادیو شناختگر در حسگری مشارکتی در سیستم های راداری”

پروژه درسی “انتخاب نودهای رادیو شناختگر در حسگری مشارکتی در سیستم های راداری”

این گزارش پروژه درس رادار حاصل زحمات آقای مجید مرادی کیا و استاد محترم ایشان جناب آقای دکتر صادق زاده است. عمده بحث این گزارش درباره معرفی رادیو شناختگر، سیستم‎های راداری، روشهای حسگری طیف (spectrum sensing)، تخصیص منابع و حسگری مشارکتی (cooperative sensing) می‎باشد.

canberra4-550

فایل گزارش این پروژه به زبان فارسی را از لینک زیر دانلود فرمایید.

 دانلود