کتاب الفبای رادیونرم‎افزاری

کتاب الفبای رادیونرم‎افزاری

امروزه مفهوم رادیو‎نرم‎افزاری (Software Defined Radio – SDR) موجب تحول در نگرش به طراحی و پیاده‎سازی سیستم‎های مخابراتی شده است. ایده رادیونرم‎افزاری آن است که تا جایی که ممکن است عملکردهای فرستنده و گیرنده را در یک نرم‎افزار بگنجانید و آن را بر روی یک رایانه سریع اجرا کنید. بدین ترتیب هر گیرنده  شامل یک آنتن، یک مبدل آنالوگ به دیجیتال A/D و یک رایانه خواهد بود. به طور مشابه، هر فرستنده نیز عبارت خواهدبود از: یک رایانه، یک مبدل دیجیتال به آنالوگ D/A و یک آنتن. به همین سادگی!

هدف این کتاب نقل داستان SDR برای آماتورهاست. برای این کار SDR با استفاده از عبارات غیر ریاضی تشریح شده است.  این کتاب 60 صفحه‎ای نوشته Martin Ewing است که در سال 2012 منتشر شده است. برای دریافت فایل pdf این کتاب با حجم 25MB از لینک زیر استفاده فرمایید.