• برای اجرا و مشاوره پروژه‎های رادیونرم‎افزاری با gnuradio.iran@gmail.com مکاتبه کنید.

پروژه دانشجویی

پروژه درسی “انتخاب نودهای رادیو شناختگر در حسگری مشارکتی در سیستم های راداری”

این گزارش پروژه درس رادار حاصل زحمات آقای مجید مرادی کیا و استاد محترم ایشان جناب آقای دکتر صادق زاده است. عمده بحث این گزارش درباره معرفی رادیو شناختگر، سیستم‎های راداری، روشهای حسگری طیف (spectrum sensing)، تخصیص منابع و حسگری مشارکتی (cooperative sensing) می‎باشد. فایل گزارش این پروژه به زبان فارسی را از لینک…

گزارش پروژه درس رادار با موضوع گنورادیو

این گزارش پروژه درس رادار حاصل زحمات آقای امیر امیری و استاد محترم ایشان جناب آقای دکتر صادق زاده است. عمده بحث این گزارش درباره معرفی گنورادیو، USRP و کاریرد آنها بوده و حاوی دو مثال مدولاسیون QPSK و پیاده سازی رادار نرم افزاری می‎باشد. فهرست مطالب این پروژه به شرح زیر…

معرفي پروژه هاي نرم افزاري مهم متن باز‬ برای رادیو نرم افزاری

يكي از مهم ترين قسمت هاي يك سيستم راديوي مبتني بر نرم افزار , بخش نرم افزاري آن است. در ميان پروژه هاي نرم‬‫افزاري ‪ , SDR‬آن ها يي كه منبع باز هستند , به دليل قابليت هاي مهمي كه در اختيار كاربر عام قرار مي دهند از محبوبيت خاصي…